Corroyère à feuilles de myrte Coriaria myrtifolia Coriariaceae
  • |
Chêne kermes Quercus coccifera Fagaceae
  • |
Chêne liège Quercus suber Fagaceae
  • |
Chêne pédonculé Quercus robur Fagaceae
  • |
Chêne rouvre Quercus petraea Fagaceae
  • |
Chêne vert Quercus ilex Fagaceae
  • |
Aleppo Oak Quercus infectoria Fagaceae
  • |
Sumac des corroyeurs Rhus coriaria Anacardiaceae
  • |